Tata Tertib

 • Anggota gerakan Pramuka (muda dan dewasa) wajib berseragam pramuka lengkapsetiap latihan pramuka dan perkemahan
 • Anggota Pramuka dilarang memakai aksesori selain aksesori kepramukaan dalam setiap latihan pramuka dan Perkemahan
 • Anggota gerakan Pramuka wajib mematuhi dan mengamalkan kode kehormatan Pramuka
 • Anggota gerakan pramuka wajib menjaga nama baik gudep dimanapun berada
 • Anggota Wajib mengikuti layohan sesuai ketentuan
 • Anggota Gerakan pramuka wajib membayar kas setiap mengikuti kegiatan
 • Anggota Pramuka wajib menjaga kekompakan, kerjasama dan persahabatan dengan sesama pramuka
 • Pramuka bukan ajang memamerkan diri

Sanksi

 • Setiap tindakan yang melanggar Tata tertib, maka sanksinya akan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Ambalan melalui pemangku adat
 • Pemberian Sanksi diambil berdasarkan pertimbangan Dewan Kehormatan dan Pemangku Adat dalam Musyawarah Ambalan
 • Apabila peraturan dalam Tata tertib tidak dilaksanakan setelah mendapat peringatan ketiga dari dewan Kehormatan dan Pemangku Adat maka anggota pramuka yang bersangkutan dengan segala hormat harus dan wajib dikeluarkan dari keanggotaan gerakan pramuka SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga

Sandi Ambalan

WAHAI SATRIA DAN SRIKANDI AMBALAM KH.AHMAD DAHLAN DAN NY.HJ.AHMAD DAHLAN ENGKAU PRAMUKA SEJATI

SADARKAN PERASAAN HATI KITA

RASAKAN DEGUB JANTUNG YANG MENGALIR

MENGUATKAN  RAGA  KITA

RENUNGKAN SELAKSA NUGRAHA YANG TERPANCAR DARINYA

WAHA I  SATRIA DAN SRIKANDI KH/HJ.AKHMAD DAHLAN

TUNDUKKAN KEPALAMU SERAYA RANGKUMKAN KEDUA TELAPAKMU DIDADA KEHIDUPANMU

KITA HANYALAH INSAN YANG PAPA TANPA-NYA KITA TAK MAMPU BERBUAT,

BERKATA DAN BERTINDAK APA-APA

WAHAI SATRIA DAN SRIKANDI KH/HJ.AKHMAD DAHLAN

BERKAWAN, BERSAUDARALAH DENGAN SESAMA

MENOLONG TANPA SOMBONG

MULIA DAN SOPAN DALAM LAKU

PANTANG MEMAKSAKAN KEHENDAK DIRI

MEMBELA YANG BENAR BILA ITU BENAR

MELURUSKAN YANG SALAH ITU TUGAS UTAMA

MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DALAM SETIAP LANGKAH DAN DERAP BERSAMA

TUNDUK PADA PERATURAN YANG ADA,TENANG DALAM SUKA,SENYUM DALAM DUKA

CAKAP DALAM KRIDA,SUKA BERKARYA DENGAN TIADA KENAL PUTUS ASA

WAHAI SATRIA DAN SRIKANDI KH/NY.HJ AKHMAD DAHLAN

HIDUPNYA TIADA LEPAS DARI TELITI,HEMAT DAN CERMAT MENGATUR DIRI

GIAT BERKARYA UNTUK MANDIRI,BERSAHAJA TANPA RENDAH DIRI,MENGHINDAR DARI TANGGUNGJAWAB BUKANLAH SIFATNYA

SOPAN ADALAH HIASAN JIWA,HALUS DALAM HATI,IKHLAS DALAM JASA

TA,CI, PA,PA,RE, RA, HE, DI, BE, SU.

SEPULUH PENGGALAN ARTI YANG BERMAKNA,KAMIPUN MELANGKAH KARENANYA

DASA DARMA DAN TRI SATYA,AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR,SERTA IKHLAS BHAKTI BINA BANGSA BERBUDI BAWA LAKSANA

ITULAH SEMBOYAN AMBALAN KH/NY.HJ.AKHMAD DAHLAN